Список книг, що надійшли до фонду бібліотеки з 02.01.2020 по 30.09.2020

(за І-ІІІ квартали 2020 року)

  І квартал (січень-березень) 2020 року
 1 Англо-український словник-мінімум до навчально-методичного комплексу "HEADWAY ELEMENTARY". Частина 1 (Units 1-4)
2 Водіння бойових машин: практичний посібник
3 Законодавство військової сфери України : збірник нормативно-правових актів. Частина 1. Законодавство національної безпеки України
4 Методика оцінювання противника за стандартами НАТО
5 Опір матеріалів: навчальний посібник
6 Основи правознавства. Частина 1. Загальні положення права
7 Підготовка військовослужбовців до дій в екстремальних умовах: навчальний посібник
8 Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів: навчальний посібник
9 Тверезовський М.В. Тактична медицина. Ушкодження в бойових умовах і засоби індивідуального медичного оснащення військовослужбовців: курс лекцій .Частина 1
   
  ІІ квартал (квітень-червень) 2020 року
10 The International Sistem of Measuring Units (SI) : reference materials
11 Гвоздь В.І. Історичні, правові і політичні аспекти розвідувальної діяльності держави : монографія
12 Гвоздь В.І. Історичні, правові і політичні аспекти розвідувальної діяльності держави : монографія
13 Військово-медична підготовка : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів УкраїниІ-ІV рівнів акредитації
14 Аксьонова, О.М. Вища математика. Самостійна робота : методичні рекомендації
15 Довідник випускника : довідник. Частина 1, Десантно-штурмові війська
16 Довідник випускника : довідник. Частина 2, Морська піхота
17 Довідник випускника : довідник. Частина 3, Військова розвідка
18 Довідник випускника : довідник. Частина 4, Ракетно-артилерійське озброєння
19 Довідник випускника : довідник. Частина 5, Автомобільна служба військової частини
20 Довідник випускника : довідник. Частина 6, Продовольче забезпечення військ (сил)
21 Довідник випускника : довідник. Частина 7. Речове забезпечення військ (сил)
22 Довідник випускника : довідник. Частина 8. Речове забезпечення військ (сил)
23 Домедична допомога пораненим в умовах бойових дій : навчальний посібник
24 Екстрена медична допомога військовослужбовцям на догоспітальному етапі в умовах збройних конфліктів
25 Логістичне забезпечення механізованого (танкового) батальону в бойових та інших діях : навчальний посібник. Частина 1. Тилове забезпечення
26 Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України : підручник
27 Наукові і виробничі дослідження у військово-профілактичній медицині та у військовій фармації : навч. посіб
28 Організація медичного забезпечення військ : підручник
29 Організація медичного забезпечення механізованої бригади в наступальному бою: навчальний посібник
30 Організація медичного забезпечення механізованої бригади в обороні : навч. посібн
31 Організація медичного постачання механізованої (танкової) бригади : навчальний посібник
32 Організація та технічні засоби евакуації військової автомобільної техніки : навчальний посібник
33 Особливості медичного забезпечення високомобільних десантних військ Збройних Сил України : навчальний посібник
34 Планування медичного забезпечення військових частин тактичного рівня
35 Планування медичного забезпечення механізованого батальону в умовах ведення оборонного бою
36 Практикум для самостійної роботи з модулю "Організація медичного забезпечення військ"
37 Психотехнології захисту силових структур України від інформаційного впливу та маніпулювання свідомістю : навчально-методичний посібник
38 Становлення і розвиток системи стратегічних комунікацій сектору безпеки і оборони України : монографія
39 Сергєєв, О.Ю. Теоретичні основи електротехніки в прикладах та задачах : навчальний посібник
40 Сергєєв, О.Ю. Теоретичні основи електротехніки в прикладах та задачах : навчальний посібник
   
   ІІІ квартал (липень-вересень) 2020 року
41 Допуски і посадки : навч. посібник з прикладами задач професійної спрямованості. Частина 1
42 Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» : науково-практичний коментар
43 Суходоля, О.М. Енергетична зброя у геополітичній стратегії Росії : аналітична доповідь
44 Курс водіння бойових машин: БП 7-00 (01).01.
45 Основи кримінального аналізу : підручник.
46 Спостережний пост : посібник.
47 Сунь-дзи. Мистецтво вiйни.
48 Тактичний кримінальний аналіз: теорія та практика : навчальний посібник
   
   Фахові періодичні видання, що надходять до бібліотеки
49 Бінтел : журнал геополітичної аналітики. Випуск №1 - 2020.
50 Бінтел : журнал геополітичної аналітики - №2 -2020
51 Графічні технології моделювання об'єктів, процесів та явищ : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 квітня 2020 року
52 Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
53 Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки : науково-теоретичний та науково-практичний збірник наукових праць
54 Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил : щоквартальне наукове видання
55 Збірник наукових праць №1(11)-2019
56 Збірник наукових праць №2(12) -2019 Частина І
57 Збірник наукових праць №2(12)-2019 Частина ІІ
58 Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України : щоквартальний науково-технічний журнал -2020.  № 1(38).
59 Національна безпека України : збірник наукових праць курсантів і студентів. Випуск 3.-2020
60 Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали Шостої Всеукраїнської курсантсько-студентської науково-практичної конференції 21 травня 2020 року.
61 Озброєння та військова техніка № 1 (25). : науково-технічний журнал. - 2020. 
62 Озброєння та військова техніка №2 (26) 2020 : науково-технічний журнал
63 Системи обробки інформації. Вип. 1(160): шоквартальне наукове видання .  2020. 
64 Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал № 1 (61).2020
65 Честь і закон №1(72)`2020 : щоквартальний науковий журнал
   
   

............................................................

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі